Förbättringsarbete och forskning

Kvalitetsregister har just detta namn för att avsikten är att studera vårdkvalitet, vilket i sin tur ska leda till analys och förbättringar. Det är därför viktigt att de enskilda klinikerna gör sådana analyser.

Via menyn till vänster hittar du mer information om förbättringsarbete, analys, data och forskning inom Infektionsregistret.

Publicerad: 11 februari 2021
Senast uppdaterad: 18 februari 2021