Registrering

Via menyn till vänster finner du information om registrering och hur registrering i Infektionsregistret går till.

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 18 februari 2021