Bakteriell meningit

Patient som vårdats för samhällsförvärvad bakteriell meningit (ej Borrelia) ska vid utskrivningen erbjudas att fylla i en enkät. Enkätformulär för respektive enhet finns nedladdningsbara via länkarna nedan. Ifylld enkät stoppas i ett kuvert och skickas till Infektionsregistret på följande adress (behöver ej frankeras):

Infektionskliniken, USÖ
Infektionsregistret
Anna Johansson
SVARSPOST
2001 43 97
708 00 Örebro

Om kuvert med påtryckt adress önskas så kan sådant beställas hos registrets sekreterare Anna Johansson via mail: anna.johansson7@regionorebrolan.se
Det går även bra att skriva ovanstående adress för hand på kuvert utan tryckt adress.

Borås (PDF-format, 436 kB)

Capio S:t Göran (PDF-format, 436 kB)

Danderyd (PDF-format, 436 kB)

Eskilstuna (PDF-format, 436 kB)

Falun (PDF-format, 436 kB)

Gävle (PDF-format, 436 kB)

Göteborg (PDF-format, 436 kB)

Halmstad (PDF-format, 436 kB)

Helsingborg (PDF-format, 436 kB)

Jönköping (PDF-format, 436 kB)

Kalmar (PDF-format, 436 kB)

Karlskrona (PDF-format, 436 kB)

Karlstad (PDF-format, 436 kB)

Karolinska, Huddinge (PDF-format, 436 kB)

Karolinska, Solna (PDF-format, 436 kB)

Kristianstad (PDF-format, 436 kB)

Linköping (PDF-format, 436 kB)

Luleå (PDF-format, 436 kB)

Lund (PDF-format, 436 kB)

Malmö (PDF-format, 436 kB)

Norrköping (PDF-format, 436 kB)

Skövde (PDF-format, 436 kB)

Sundsvall (PDF-format, 436 kB)

Södersjukhuset (PDF-format, 436 kB)

Trollhättan (PDF-format, 436 kB)

Umeå (PDF-format, 436 kB)

Uppsala (PDF-format, 436 kB)

Visby (PDF-format, 436 kB)

Västerås (PDF-format, 436 kB)

Växjö (PDF-format, 436 kB)

Örebro (PDF-format, 436 kB)

Östersund (PDF-format, 436 kB)

Publicerad: 1 februari 2021
Senast uppdaterad: 2 februari 2021