Styrgrupp

Registret har en styrgrupp som består av sammankallande i programgrupperna i för registret relevanta vårdprogram (pneumoni, bakteriell meningit, endokardit, infektion i nativ led, infektion i protesled samt sepsis/septisk chock), en registeransvarig, en representant för Infektionsläkarföreningen, sekreterare samt ett antal sjuksköterskor.

Hör gärna av er till någon av oss i styrgruppen med frågor och förslag!

Klicka här för att komma till förteckning över styrgruppsmedlemmar med tillhörande kontaktuppgifter.

Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 17 mars 2021