2020

Årsrapport 2020, en sammanfattning med alla underregister (PDF-format, 426 kB)

Årsrapport Bakteriell meningit 2020 (PDF-format, 590 kB)

Årsrapport Endokardit 2020 (PDF-format, 853 kB)

Patientenkäter vid bakteriell meningit, endokardit och covid-19 2020 (PDF-format, 1,01 MB)

Årsrapport Pneumoni 2020 (PDF-format, 1 MB)

Årsrapport Sepsis/septisk chock 2020 (PDF-format, 1 MB)

Publicerad: 27 januari 2021
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021