Information om inloggning och e-tjänstekort

Inloggning till registerplattformen sker med hjälp av e-tjänstekort (så kallat SITHS-kort). Första gången du loggar in med e-tjänstekortet ska du registrera dig, vilket är en mycket enkel procedur. Därefter behöver dock registreringen attesteras innan du kan börja använda inloggningen. Varje klinik bör därför ha en behörighetsadministratör.

Det går också att logga in med Mobilt BankID. Denna inloggningsvariant kräver att behörighetsadministratören även för in ditt personnummer i systemet. Vill du ha denna möjlighet måste du därför kontakta administratören.

Information om inloggning hos Registercentrum Syd

På Registercentrum Syds hemsida finns mer information om registerplattformen och hur man går till väga för att ansöka om behörighet och logga in till Infektionsregistret.

Klicka här för att komma till informationen på Registercentrum Syds hemsida.

Krav på säker autentisering i kvalitetsregister

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 § skall överföring av patientuppgifter via internet kunna ske under stark autentisering så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Direktåtkomst av personuppgifter i kvalitetsregister måste föregås av stark autentisering.
Ett tjänstekort som är konstruerat enligt SITHS (Säker IT i Hälso- och Sjukvården) följer säkerhetsstandarden som är gemensam för alla kommuner och regioner/landsting. Tjänstelegitimationen, det vill säga användarens ID till HSA (Hälso- och Sjukvårdens Adressregister), används som SITHS-kort.

Alla kommuner/regioner/landsting/privata vårdbolag är idag anslutna till SITHS och har ingått avtal om att använda sig av e-tjänstekort. Det innebär att det hos varje vårdgivare ska finnas en organisation där man kan erhålla e-tjänstekort.

Förtydligande av typer av säkerhetskontroller

Autentisering: kontroll av uppgiven identitet
Signering: inloggning med signatur i syfte att styrka riktighet och säkerställa spårbarhet
Stark autentisering: autentisering där identiteten kontrolleras på två sätt (exempelvis autentisering plus signering), vilket är fallet vid användande av SITHS-kort

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 15 mars 2021