Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
15 mars 2021

Ny hemsida för Infektionsregistret

 

De senaste månaderna har Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar byggt en ny hemsida. Utvecklingen har skett främst med anledning av att kunna följa det webbdirektiv om tillgänglighet som antogs nationellt 2018.

Under slutet av 2020 och början av 2021 har Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar, även kallat Infektionsregistret, med stöd av Registercentrum Syd byggt upp en ny hemsida (den hemsida du nu befinner dig på) inom Registercentrum Syds hemsidesparaply. Den främsta anledningen till uppbyggnaden är för att enklast kunna följa det webbdirektiv om tillgänglighet på hemsidor som antogs 2018 och började gälla från september 2020.

På den nya hemsidan fungerar gränssnittet väl i olika skärmbredder och HTML (HyperText Markup Language)-koden utgår från en standard. Vidare har strukturen gåtts igenom så att korrekt rubrikhierarki används, förkortningar är utskrivna/har en förklarande popuptext samt att bilder har en alt-text, det vill säga en dold text som går att få uppläst som förklarar bildens motiv.
All information som fanns på den gamla hemsidan är överförd och går att återfinna på den nya hemsidan.

Vi inom Infektionsregistret är glada över att kunna presentera vår nya hemsida och hoppas att ni som besökare ska finna den informativ.

Klicka här för att läsa mer om webbdirektivet på Infektionsregistrets webbplats.

Klicka här för att läsa mer om webbdirektivet på www.webbriktlinjer.se.