Äldre årsrapporter

2018

Årsrapport 2018, en sammanfattning med alla underregister (PDF-format, 68 kB)

Årsrapport Bakteriell meningit 2018 (PDF-format, 188 kB)

Patientenkät vid bakteriell meningit 2018 (PDF-format, 709 kB)

Årsrapport Endokardit 2018 (PDF-format, 381 kB)

Årsrapport Ledregistret 2018 (PDF-format, 41 kB)

Årsrapport Pneumoni 2018 (PDF-format, 595 kB)

Årsrapport Sepsis/septisk chock 2018 (PDF-format, 883 kB)

2017

Årsrapport 2017, en sammanfattning med alla underregister (PDF-format, 132 kB)

Årsrapport Bakteriell meningit 2017 (PDF-format, 256 kB)

Patientenkät vid bakteriell meningit 2017 (PDF-format, 158 kB)

Årsrapport Endokardit 2017 (PDF-format, 523 kB)

Årsrapport Ledregistret 2017 (PDF-format, 115 kB)

Årsrapport Pneumoni 2017 (PDF-format, 677 kB)

Årsrapport Sepsis/septisk chock 2017 (PDF-format, 2 MB)

2016

Årsrapport 2016, en sammanfattning med alla underregister (PDF-format, 138 kB)

Årsrapport Bakteriell meningit 2016 (PDF-format, 4 MB)

Patientenkät vid bakteriell meningit 2016 (PDF-format, 2 MB)

Årsrapport Endokardit 2016 (PDF-format, 4 MB)

Årsrapport Ledregistret 2016 (PDF-format, 5 MB)

Årsrapport Pneumoni 2016 (PDF-format, 892 kB)

Årsrapport Svår sepsis 2016 (PDF-format, 1 MB)

2015

Årsrapport 2015, en sammanfattning med alla underregister (PDF-format, 102 kB)

Årsrapport Bakteriell meningit 2015 (PDF-format, 416 kB)

Patientenkät vid bakteriell meningit 2015 (PDF-format, 544 kB)

Årsrapport Endokardit 2015 (PDF-format, 105 kB)

Årsrapport Ledregistret 2015 (PDF-format, 84 kB)

Årsrapport Pneumoni 2015 (PDF-format, 966 kB)

Årsrapport Svår sepsis 2015 (PDF-format, 1 MB)

2014

Årsrapport 2014, en sammanfattning med alla underregister (PDF-format, 378 kB)

Årsrapport Bakteriell meningit 2014 (PDF-format, 448 kB)

Patientenkät vid bakteriell meningit 2014 (PDF-format, 250 kB)

Årsrapport Endokardit 2014 (PDF-format, 475 kB)

Årsrapport Ledregistret 2014 (PDF-format, 53 kB)

Årsrapport Pneumoni 2014 (PDF-format, 1 MB)

Årsrapport Svår sepsis 2014 (PDF-format, 712 kB)

2013

Årsrapport 2013, en sammanfattning med alla underregister (PDF-format, 487 kB)

Årsrapport Bakteriell meningit 2013 (PDF-format, 299 kB)

Pilotstudie vid bakteriell meningit 2013 (PDF-format, 182 kB)

Årsrapport Endokardit 2013 (PDF-format, 379 kB)

Årsrapport Ledregistret 2013 (PDF-format, 45 kB)

Årsrapport Pneumoni 2013 (PDF-format, 633 kB)

Årsrapport Svår sepsis 2013 (PDF-format, 313 kB)

2012

Årsrapport 2012, en sammanfattning med alla underregister (PDF-format, 399 kB)

Årsrapport Bakteriell meningit 2012 (PDF-format, 173 kB)

Årsrapport Endokardit 2012 (PDF-format, 127 kB)

Årsrapport Ledregistret 2012 (PDF-format, 114 kB)

Årsrapport Pneumoni 2012 (PDF-format, 1 MB)

Årsrapport Svår sepsis 2012 (PDF-format, 856 kB)

2011

Årsrapport 2011, en sammanfattning med alla underregister (PDF-format, 474 kB)

Årsrapport Bakteriell meningit 2011 (PDF-format, 80 kB)

Årsrapport Endokardit 2011 (PDF-format, 126 kB)

Årsrapport Ledregistret 2011 (PDF-format, 145 kB)

Årsrapport Pneumoni 2011 (PDF-format, 829 kB)

Årsrapport Svår sepsis 2011 (PDF-format, 560 kB)

2010

Årsrapport 2010, en sammanfattning med alla underregister (PDF-format, 983 kB)

Årsrapport Bakteriell meningit 2010 (PDF-format, 137 kB)

Årsrapport Endokardit 2010 (PDF-format, 38 kB)

Årsrapport Ledregistret 2010 (PDF-format, 142 kB)

Årsrapport Pneumoni 2010 (PDF-format, 97 kB)

Årsrapport Svår sepsis 2010 (PDF-format, 592 kB)

2009

Årsrapport 2009, en sammanfattning med alla underregister (PDF-format, 680 kB)

 

Årsrapport Bakteriell meningit 2009 (PDF-format, 287 kB)

Kvartalsrapport Bakteriell meningit 1 2009 (PDF-format, 188 kB)

Kvartalsrapport Bakteriell meningit 2 2009 (PDF-format, 213 kB)

Kvartalsrapport Bakteriell meningit 3 2009 (PDF-format, 595 kB)

 

Årsrapport Endokardit 2009 (PDF-format, 145 kB)

Kvartalsrapport Endokardit 1 2009 (PDF-format, 194 kB)

Kvartalsrapport Endokardit 2 2009 (PDF-format, 188 kB)

Kvartalsrapport Endokardit 3 2009 (PDF-format, 616 kB)

 

Årsrapport Ledregistret 2009 (PDF-format, 515 kB)

Kvartalsrapport Lednativ 1 2009 (PDF-format, 248 kB)

Kvartalsrapport Lednativ 2 2009 (PDF-format, 224 kB)

Kvartalsrapport Lednativ 3 2009 (PDF-format, 579 kB)

Kvartalsrapport Ledprotes 1 2009 (PDF-format, 210 kB)

Kvartalsrapport Ledprotes 2 2009 (PDF-format, 206 kB)

Kvartalsrapport Ledprotes 3 2009 (PDF-format, 573 kB)

 

Årsrapport Pneumoni 2009 (PDF-format, 412 kB)

Kvartalsrapport Pneumoni 1 2009 (PDF-format, 230 kB)

Kvartalsrapport Pneumoni 2 2009 (PDF-format, 234 kB)

Kvartalsrapport Pneumoni 3 2009 (PDF-format, 703 kB)

 

Årsrapport Svår sepsis 2009 (PDF-format, 502 kB)

Kvartalsrapport Svår sepsis 1 2009 (PDF-format, 292 kB)

Kvartalsrapport Svår sepsis 2 2009 (PDF-format, 280 kB)

Kvartalsrapport Svår sepsis 3 2009 (PDF-format, 636 kB)

2008

Årsrapport Bakteriell meningit 2008 (PDF-format, 13 kB)

Årsrapport Endokardit 2008 (PDF-format, 67 kB)

Årsrapport Pneumoni 2008 (PDF-format, 256 kB)

Årsrapport Septisk artrit och protesinfektioner 2008 (PDF-format, 98 kB)

Årsrapport Svår sepsis 2008 (PDF-format, 238 kB)

Publicerad: 27 januari 2021
Senast uppdaterad: 11 februari 2021