Redovisning och jämförelse av data

Årsrapporter

Infektionsregistret ger ut årsrapporter över ingående delregister. Årsrapporterna publiceras som ett supplement till tidskriften Infektionsläkaren samt i digital form på denna hemsida.
Klicka här för att komma till årsrapporterna.

Jämförelse av data på registerplattformen

Registerrapporter med grafer

Förutom inmatningsformulär finns på Comporto (registrets plattform) interaktiva funktioner för utdata. Här finns färdiga grafer över ett urval av viktiga parametrar i de olika delregistren. Du hittar dem genom att klicka på ”Rapporter” och sedan på ”Registerrapporter” i rullistmenyn.
Nedan finns en instruktionsbild som visar hur du ska navigera i rullistmenyn (klicka på bilden för att öppna den i större version).

Bild som visar var i registerplattformen rullisten finns och vad man ska välja i den för att komma till rapporter.

 

 

 

 

När du kommit in i registerrapportverktyget kan du till exempel jämföra den egna kliniken med valfri annan klinik eller med hela Sverige. Du kan också studera den egna kliniken under olika tidsperioder, jämföra resultat för kvinnor med motsvarande för män samt studera olika åldersgrupper.
Nedan finns en instruktionsbild som visar hur registerrapportverktyget ser ut (klicka på bilden för att öppna den i större version).

Bild som visar hur registerrapportverktyget ser ut i registerplattformen.

 

 

 

 

Grafer du tar fram i registerrapportverktyget går att spara ner till olika filformat, exempelvis om du vill använda en graf i ett dokument.

Sök poster

Registerrapporterna omfattar som synes ovan ett urval av viktiga parametrar. Om du vill komma åt övriga inmatade data så använder du funktionen ”Sök poster” som finns på respektive inmatningsformulär. Där kommer du åt alla inmatade data inklusive patienternas identitet, därför är åtkomsten begränsad till den egna klinikens inmatningar. Det går därmed inte att göra jämförelser med andra kliniker.
Nedan finns en instruktionsbild som visar var du hittar ”Sök poster” (klicka på bilden för att öppna den i större version).

Bild som visar hur registerrapportverktyget ser ut i registerplattformen.

 

 

 

 

När du kommit in i sökverktyget för poster så kommer du till vyn på instruktionsbilden nedan där du kan markera önskade parametrar (klicka på bilden för att öppna den i större version).

Bild som visar hur vyn "Sök poster" ser ut i registerplattformen.

 

 

 

 

När du markerat de önskade parametrarna klickar du på ”Sök”. Du kommer då till vyn på instruktionsbilden nedan (klicka på bilden för att öppna den i större version).

Bild som visar hur sökvyn ser ut i registerplattformen.

 

 

 

 

I vyn du nu befinner dig går det även att komma åt de ursprungliga inmatningsformulären om du vill se dem eller göra tillägg/ändringar.
Här, liksom från föregående sökmeny, kan du också, genom att markera/klicka på ”Exportera sökresultatet till fil”, få en Excel-fil med önskade parametrar.

Ett problem med funktionen ”Sök poster” är att den bara omfattar de data som matats in via det inmatningsformulär man öppnat ”Sök poster” från. Önskas data från längre tidsperioder i meningit-, endokardit- respektive sepsisregistren så måste man därför ta fram en Excel-fil från ”Sök poster” i gamla inmatningsformuläret och en från ”Sök poster” i det nya formuläret. De gamla respektive nya inmatningsformulären är delvis olika uppställda, vilket gör att man inte enkelt kan lägga samman Excel-filerna utan det krävs lite handpåläggning. Det hela är genomförbart, men det hade onekligen varit enklare om man direkt kunde få alla data i en enda fil. I pneumoniregistret är detta möjligt men i de övriga tre registren med nya inmatningsformulär har vi hittills inte haft råd med arbetet att slå samman ”Sök poster”-funktionerna.

Publicerad: 11 februari 2021
Senast uppdaterad: 17 mars 2021