Patientenkäter

Ett önskemål från Statens Kommuner och Regioner (SKR) är att kvalitetsregister utöver sedvanlig registrering också ska innehålla patientrapporterade data. Vi har i Infektionsregistret därför sedan 2013 en studie där alla patienter som vårdats för samhällsförvärvad bakteriell meningit får fylla i en enkel enkät med frågor kring allmäntillståndet. Vi har inte lyckats finna någon validerad enkät avsedd för meningiter så vi använder en mer allmänt hållen enkät kallad EQ-5D-5L som vi kombinerat med några frågor mer specifika för meningit. Cirka sex månader efter utskrivningen får patienterna samma enkät ännu en gång. Registret står för det utskicket.
Från och med 2019 införde vi en motsvarande enkät för patienter vårdade för endokardit.

Via menyn till vänster hittar du patientenkäterna för bakteriell meningit respektive endokardit.

Publicerad: 1 februari 2021
Senast uppdaterad: 17 mars 2021