Om Infektionsregistret

Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar, även kallat Infektionsregistret, startades 2007 på initiativ av Tomas Vikerfors. ”Andlig” ägare till registret är Infektionsläkarföreningen, men formellt är det Region Örebro län som är ansvarigt för registret i egenskap av centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA).

Registret består av fyra aktiva delregister som representerar följande diagnoser: pneumoni, bakteriell meningit, endokardit, samt sepsis/septisk chock. Valet av sjukdomar baseras på att de är viktiga för infektionsspecialiteten antingen kvantitativt (pneumoni) eller kvalitativt (övriga). Tidigare fanns delregister för infektioner i nativa leder och protesleder, men dessa är stoppade för inmatning, även om historiska data fortfarande finns tillgängliga i databasen.

Registret är knutet till Registercentrum Syd och finansieras av bidrag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Via menyn till vänster hittar du mer information om Infektionsregistret.

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 28 april 2023