Om Infektionsregistret

Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar, även kallat Infektionsregistret, startades 2007 på initiativ av Tomas Vikerfors. ”Andlig” ägare till registret är Infektionsläkarföreningen, men formellt är det Region Örebro län som är ansvarigt för registret eftersom det måste vara en myndighet.

Registret består av sex delregister som representerar följande områden: pneumoni, bakteriell meningit, endokardit, infektion i nativ led, infektion i protesled samt sepsis/septisk chock. För dessa sjukdomar har Infektionsläkarföreningen tagit fram vårdprogram. Valet av sjukdomar baseras på att de är viktiga för infektionsspecialiteten antingen kvantitativt (pneumoni) eller kvalitativt (övriga). Delregistret för infektioner i nativa leder stoppades för inmatning under 2015. Delregistret för infektioner i protesleder stoppades för inmatning från och med 2021. I och med detta återstår fyra aktiva delregister. Utdata (registerrapporter) från de två ledregistren är fortfarande tillgängliga via registerplattformen.

Registret är knutet till Registercentrum Syd och finansieras av bidrag från staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Via menyn till vänster hittar du mer information om Infektionsregistret.

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 15 mars 2021