Årsrapporter

Via menyn till vänster hittar du nedladdningsbara årsrapporter från Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar.

Publicerad: 18 november 2020
Senast uppdaterad: 18 februari 2021