Information om inloggning och e-tjänstekort

Inloggning till registerplattformen sker med hjälp av e-tjänstekort (så kallat SITHS-kort). Första gången du loggar in med e-tjänstekortet ska du registrera dig, vilket är en mycket enkel procedur. Därefter behöver dock registreringen attesteras innan du kan börja använda inloggningen. Varje klinik bör därför ha en behörighetsadministratör.

Det går också att logga in med Mobilt BankID. Denna inloggningsvariant kräver att behörighetsadministratören även för in ditt personnummer i systemet. Vill du ha denna möjlighet måste du därför kontakta administratören.

Information om inloggning hos Registercentrum Syd

På Registercentrum Syds hemsida finns mer information om registerplattformen och hur man går till väga för att ansöka om behörighet och logga in till Infektionsregistret.

Klicka här för att komma till informationen på Registercentrum Syds hemsida.

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 8 mars 2024