Länkar

Organisationer/Myndigheter

Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF)
www.infektion.net

Nationella Kvalitetsregister
www.kvalitetsregister.se

Socialstyrelsen (SoS)
www.socialstyrelsen.se

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
www.skr.se

1177 Vårdguiden
www.1177.se

Nationella Registercentrum

QRC Stockholm
www.qrcstockholm.se

Registercentrum Norr (RC Norr)
www.rcnorr.se

Registercentrum Syd (RC Syd)
www.rcsyd.se

Registercentrum SydOst (RCSO)
www.rcso.se

Registercentrum Västra Götaland (RC VGR)
www.registercentrum.se

Uppsala Clinical Research (UCR)
www.ucr.uu.se

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022