2019

Årsrapport 2019, en sammanfattning med alla underregister (PDF-format, 270 kB)

Årsrapport Bakteriell meningit 2019 (PDF-format, 518 kB)

Patientenkät vid bakteriell meningit 2019 (PDF-format, 2MB)

Årsrapport Endokardit 2019 (PDF-format, 718 kB)

Årsrapport Ledregistret 2019 (PDF-format, 93 kB)

Årsrapport Pneumoni 2019 (PDF-format, 704 kB)

Årsrapport Sepsis/septisk chock 2019 (PDF-format, 1 MB)

Publicerad: 27 januari 2021
Senast uppdaterad: 28 januari 2021